Regulamin Sklepu

Słowniczek:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy gospo.eu –  prowadzony przez firmę Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113, NIP 681-198-79-480 działający pod adresem: http://www.gospo.eu;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień;

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie gospo.eu

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe gospo.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b) Procesor: 1 GHz
c) RAM: 500 MB pamięci RAM
d) Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e) Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
g) Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakupu można dokonać bez zakładania konta użytkownika oraz posiadając konto. Założenie konta użytkownika pozwala m. in. obserwować status realizacji zamówienia oraz przeglądać historię swoich transakcji.

6. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail na które wsłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.

8. Podczas dokonywania zakupu Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

9. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sklep.

11. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

12. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

13. Klient po skompletowaniu zamówienia w Sklepie i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.

14. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

15. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia.

16. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
  
17. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność we wskazany przez Klienta sposób.

18. Towary oferowane przez Sklep są nowe, posiadają wymagane atesty i instrukcje użytkowania oraz są objęte gwarancją.

19. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu, mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie.

Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT, podane ceny są cenami brutto,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy naliczane są osobno.

Dostawa towaru


1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje dotyczące dostawy zawarte zostały w osobnym dokumencie Dostawa i zwroty

2.  Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Sklep dokłada wszelkich starań aby towar został dostarczony na podany adres nie później niż w 24h od daty złożenia zamówienia całego zamówienia.

3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta.
  
4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

Formy płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Płatność przelewem bankowym na konto: mbank 90 1140 2004 0000 3102 7502 9196
b) Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24,
c) Płatność przy odbiorze.

2. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „Przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sklepu.

3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zapłaty: paragon lub faktura VAT.

Reklamacje


1. Towary są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Procedurę należy rozpocząć od nawiązania kontaktu ze Sklepem (adres email: [email protected], lub telefonicznie pod nr 662 028 488) i podaniem przyczyny reklamacji.

3. Kolejnym etapem jest wysłanie towaru wraz z opisem reklamacji na adres: Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.
 .
4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

Rękojmia


1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w okresie jednego roku od daty sprzedaży. Reklamacja towaru w czasie objętym rękojmią, sprowadza się do zgłoszenia informacji o usterce pisemnie na: adres email: [email protected], lub telefonicznie pod nr 662 028 488.

2. Następnie należy wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres:
Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.

3. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji z tytułu rękojmi i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy adres email: [email protected]

2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, we wskazany przez Klienta sposób.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych.

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 roku.

2. Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dokonania zakupu w Sklepie.

3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.gospo.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.


Najczęściej kupowane

Informacja