Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy adres email: [email protected]

2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, we wskazany przez Klienta sposób.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych.

Rękojmia


1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w okresie jednego roku od daty sprzedaży. Reklamacja towaru w czasie objętym rękojmią, sprowadza się do zgłoszenia informacji o usterce pisemnie na: adres email: [email protected], lub telefonicznie pod nr 662 028 488.

2. Następnie należy wysłać produkt wraz formularzem reklamacyjnym na adres: Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.

3. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji z tytułu rękojmi i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

Reklamacje


1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Procedurę należy rozpocząć od nawiązania kontaktu ze Sklepem (adres email: [email protected], lub telefonicznie pod nr 662 028 488) i podaniem przyczyny reklamacji.

3. Kolejnym etapem jest wysłanie towaru wraz z opisem reklamacji na adres: Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.
 .
4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.


Najczęściej kupowane

Informacja