Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

I. Właścicielem serwisu I sklepu internetowego www.gospo.eu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113.

II. Inspektorem ochrony informacji jest Pan Piotr Baran, adres korespondencyjny: [email protected], telefon: 662 028 488

III. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

IV. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania zakupu produktów w naszym sklepie, pomocy produktowej, konsultacji posprzedażowej oraz wykonania gwarancji.

V. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonania zakupu i dostarczenia towarów.

VI. Dane zbieramy podczas :
– procesu zakupu przez stronę internetową i sklep internetowy
– procesu zakupu wykonywanej drogą telefoniczną lub mailową.
Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów (sklepów, dystrybutorów, dealerów, handlowców, agentów i innych portali zakupowych Allegro, Ebay, Amazon, FB, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VII. Zbieramy następujące dane :

Podczas zakupu przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

1. Przy zakładaniu konta na stronie sklepu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, oraz podaje następujące dane:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto) + Kraj zamieszkania
c) Numer telefonu
d) Adres e-mail

Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta

– Przy jednorazowym zakupie wykonywanym przez stronę internetową, zakres zbieranych danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj zamieszkania.

2. Podczas zakupów dokonywanych przez sklep gospo.eu, drogą telefoniczną lub mailową  a także osobiście zbierane są następujące dane :
a) Imię i Nazwisko;
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);

3. Podczas korzystania ze stron internetowych gospo.eu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę sklepu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

VIII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

2. Obsługi klienta w trakcie zakupu i po zakupie.

3. Obsługi skarg i zażaleń, reklamacji i gwarancji

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych serwisu w tym:
poprawy nawigacji, wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

5. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

IX. Dostęp do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy "Maj-Bart", oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy - podwykonawcy świadczący usługi dla "Maj-Bart":

- firmy kurierskie dostarczający towar do klienta.

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

X. "Od Nowa" podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

XII. Klient ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez firmę. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

XIII. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług i sprzedażowych i gwarancyjnych będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

XV. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XVI. Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są̨ w następujących celach:
a)  tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać́ loginu i hasła.
c)  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są̨ dwa zasadnicze rodzaje plików Cookiem: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookis przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookiem lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookis w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą̨ dokonać́ zmiany ustawień́ w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą̨ być́ również̇ przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać́ zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą̨ być́ wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą̨ zachować́ informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać́ i edytować́ informacje wynikające z plików Cookiem przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są̨ poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą̨ podlegać́:
a)  czas nadejścia zapytania,
b)  czas wysłania odpowiedzi,
c)  nazwę̨ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d)  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f)  informacje o przeglądarce użytkownika,
g)  informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są̨ wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

1. Dane podlegają̨ udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są̨ udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć́ obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem zadań́ w zakresie wynikającym z zadania.

Zarządzanie plikami Cookis – jak w praktyce wyrażać́ i cofać́ zgodę̨?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać́ plików cookies, może zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a)  Internet Explorer
b)  Chrome
c)  Safari
d)  Firefox
e)  Opera
f)  Android
g)  Safari (iOS)
h)  Windows Phone
i)  Blackberry

XVII. Zmiany w polityce prywatności "Od Nowa"
Firma "Od Nowa" rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.


Najczęściej kupowane

Informacja